حق الیقین - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
کتاب صوتی فلسفه ازدواج و زناشوئی - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
کتاب صوتی : گفتگوئی با استاد علی اکبر خانجانی - جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
انفجار تضادها و پوچی ها در آخرالزمان - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
قدرت مدیریت و رهبری - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
کتاب های صوتی عشق شناسی،معماهای عرفانی و من و حوا - دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
نوع دگر فهمیدن ( اراده آخرالزمانی ) - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
حق زندگی - جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷
درد زایمان - پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
تلویزیون - چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
دانلود کتاب های صوتی : عشق شناسی ، هزار لب لباب و ... - سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷
کتاب صوتی : دائره المعارف عرفانی - دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
اساس بدبختی های زن - یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده ها: - شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من - 3 - جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷