X
تبلیغات
بی همتا
بی همتا
دانلود رایگان کتاب ها،مقالات و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳ توسط رضا احدی | نظر(0)

انحراف در تعلیم و تربیت دینی
484- اینها می پندارند که خداوند محتاج نماز و عبادت بنده است و از بابت آن به آدمی اجر عرفانی می دهد. در حالیکه خود این عبادات برترین اجر هستند که چه بسا در نمازی معراج رخ می دهد همانطور که نماز مومن باید معراج او باشد. یعنی نماز اجر است نه ابزار و وسیله رسیدن به اجر. اینان وسیله را با هدف عوضی گرفته اند و اینست راز سوء تفاهم و بدبینی متشرعین و روحانیون نسبت به عرفا و حالات عرفانی.
485- وقتی سئوال می کنند که چکار کنیم که به عرفان برسیم و عارف شویم آدم از اینهمه کج فهمی و انحرافات در تعلیم و تربیت دینی متأثر و اندوهگین و مأیوس می شود. و آنگاه که برخی از آقایان در پاسخ به این سئوال نسخه ای از ورد و ذکر و نوافل و ریاضت ها را می پیچند آدم نمی تواند از بدبختی این مسلمانی گریه نکند.
486 - ولی پاسخ ما سئوال مذکور اینست: ...
از کتاب " نامه های عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی ص 79


برچسب‌ها: انحراف در دین,حالات عرفانی,ذکر و نوافل,
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۷ توسط رضا احدی | نظر(0)

بیماری چیست؟
آدمی به میزانی که از فطرت و هویت ذاتی خویش دور و بیگانه می شود
در عرصه بیماریها قرار می گیرد که او را در این از خودبیگانگی و بی ارادگی
و بازیچگی مستحکم می سازد. امراض میخ های ماندن در غربت از خویشتن
هستند.
آنچه که عموماً خاصه در عصر مدرن موسوم به امراض است فقط نشانه
و سر نخ بیرونی بیماری است و نه خود بیماری. خود بیماری در یک کلمه
همان از خودبیگانگی است به معنای دوری و غربت نسبت به فطرت و عقل
و وجدان و هوش حیاتی و معرفت انسانی می باشد.
....
امروزه پیچیده ترین و لاعلاج ترین وج امراض در قلمرو درمانگریها پدید می آید
که عرصه جنگ فیزیکی با نشانه های بیماری است.
از کتاب " فلسفه عرفان درمانی " استاد علی اکبر خانجانی ص 5


برچسب‌ها: علت بیماری,درمان بیماری,عقل و وجدان,ازخودبیگانگی,
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۲ توسط رضا احدی | نظر(0)

مبارزه با اعتیاد
64 - همه مفاسد اجتماعی حاصل از اعتیاد مربوط به قلمرو خماری
است که حاصل فقر و در دسترس نبودن مواد است. بنابر این اگر
دولنها این مواد را بطور قانونی و ارزان در اختیار آنها قرار دهند اساس
مفاسد حاصل از اعتیاد از میان می رود. این تنها راه به حداقل رسانیدن
تباهی و شرازت و خطرات حاصل از اعتیاد است.
65- جنگ فیزیکی با اعتیاد فقط و فقط در خدمت پیچیده تر شدن و
پیشرفت اعتیاد و بالاتر رفتن هزینه ها و مفاسد حاصل از آن و گرایش
به مواد قوی تر و داروهای روان گردان است و فروپاشی خانواده ها.
66- دست کشیدن از مبارزه با اعتیاد توسط دولتها، مفیدترین راه
مبارزه با اعتیاد است که عوارض آنرا به حداقل می رساند.
67- پیچیده ترین مافیاهای مواد مخدر در جریان مبارزه با قاچاق
مواد مخدر در بطن حکومتها پدید آمده اند.
از کتاب " فلسفه اعتیاد " استاد علی اکبر خانجانی ص 7


برچسب‌ها: مبارزه با اعتیاد,خماری,،مافیای مواد مخدر,فروپاشی خانواده,
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴ توسط رضا احدی | نظر(0)

دو نوع بودن
ھمه آدمھا ھستند ولی بسیار اندکند کسانی که در ھستی خود ھستند و احساس ھستی می کنند و
لذا آرامند و قانع و راضی. اینان مؤمنانند. ولی مابقی مردم در ھستی خود نیستند و این ھستی برایشان
احساسی جز نیستی ندارد و لذا بی تاب و بیقرار و شاکی ھستند و ھیچ چیزی به آنھا لحظه ای
احساس وجود نمی دھد. اینان کافرانند.
این دو ماھیت از ھستی است که ھیچ ربطی به شرایط و امکانات بیرونی ندارد. برخی مادرزادی مؤمن
ھستند و برخی ھم مادرزادی کافرند. ولی این وضع مادرزادی چه بسا بناگاه دچار تحولی در ذات می
گردد یعنی مؤمنی کافر می شود یا کافری ایمان می آورد. تجربه و مطالعه نشان میدھد که مؤمنان
مادرزادی از نطفه ای پاک و رزقی حلال و تربیتی الھی در خانواده خود برخوردار بوده اند و کافران
مادرزادی ھم بالعکس. ولی آدمی این امکان و اختیار را دارد که در دوران عقل و انتخاب خود به راه و
روشی دگر برود و ذات و ژن خود را دگرگون سازد. و ملاک ارزیابی در نزد خدا ھمین است. ھر مؤمنی
دچار شرایط و انتخاب کافرانه می شود و می تواند ایمانش را ببازد و ھر کافری ھم امکان ایمان آوردن را
می یابد و می تواند مؤمن شود.
ایمان به زبان ساده چیزی جزاحساس وجود در خویشتن و قرار و آرام و اتکاء به ذات نیست و کفر ھم
گریز از خویشتن و دربدری و بیقراری در جستجوی وجود یابی است.
از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم ص155


برچسب‌ها: بیقراری,آرامش درونی,کفر و ایمان,جبر و اختیار,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱ توسط رضا احدی | نظر(0)

دین و بشر مدرن:
349 - دیگر ایمان و منطق دینی و اخلاق تاریخی نه پاسخگوی بشر مدرن
است و نه امکان عمل دارد و چیزی جز عذاب نیست. و لذا هر کجا هم که
شریعت کهن حاکم است یا جنون و نفاق و امراض روانی و جنایت ها و
ستم ها قرین است و حاکمیت شرعی جز به زور سرنیزه ممکن نمی آید.
اینست مسئله انسان مدرن!
350- تجربه طالبان و جمهوری اسلامی ایران نیز دو حجت بزرگ بر این واقیت تلخ است.
351- امروزه دیگر عبادات و نماز موجب پیشگیری از فحشاء و منکر نمی شود
اگر می شد جامعه ما چنین نمی بود.
352- این یک وضعیت جهانی است و تحقق پیشگوئی ابطال شریعت بواسطه بزرگان
دین در آخرالزمان است.
از کتاب " نامه های عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی ص 57


برچسب‌ها: دین و انسان مدرن,پیشگیری از فحشاء,آخرالزمان,,
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰ توسط رضا احدی | نظر(0)

منشأ پیدایش عرفان های نوظهور :
422 - انسان صنعتی مدرن عذابها و لذایذی را می چشد که بیان عذابها
و لذتهای دوزخ و بهشت در نظرش کودکانه می آید و لذا هیچ باور و تحریکی
در ذهنش ایجاد نمی کند و بلکه او را به خنده وامی دارد و اینست منشأ
پیدایش مکاتب و مذاهب شبه عرفانی در عصر ما.
424 - همواره در طول تاریخ بخش عمده معارف دینی و گرایشات معنوی
در خدمت توجیه زندگی انسان در جهان بوده است و امروزه آن معارف و
شریعت های کهن توجیه گر وضعیت انسان مدرن نیستند و این جریانات
شبه عرفانی کاری جز توجیه وضع انسان مدرن ندارند و اگر این مکاتب به
شیطان پرستی می رسند توجیه مفاسد و تبهکاری و عذابهای دوزخی
انسان مدرن است که نهایتاً به تقدیس آن می انجامد.
از کتاب " نامه های عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی ص 67


برچسب‌ها: عرفان های کاذب,عرفان حلقه,انسان صنعتی,شیطان پرستی,,
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷ توسط رضا احدی | نظر(0)

صیغه عقد و محرمیت زن و شوهر:
332 - زن و شوهری که همدل و هم سرنوشت نیستند یعنی محرم
نیستند در هر رابطه ای نسبت به همدیگر بدبین تر و متنفرتر می شوند
و احساس تجاوز و فریب دارند و این عین حقیقت است. پس ملاک محرمیت
صداقت است نه صیغه عقد. صیغه عقد می تواند بستر صداقت و محرمیت
بیشتر شود و یا به عکس.
از کتاب " نامه های عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی ص 54


برچسب‌ها: صیغه,محرمیت,زن و شوهر،بدبینی,همدلی,
نوشته شده در تاريخ شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۰ توسط رضا احدی | نظر(0)

مکتب اصالت اقتصاد

(آنانکه از سنگ هم پست ترند)
مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخ
است که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست که بشر ھرگز
تا این حد احمق و دیوانه نبوده است. امروزه حتی علمای دینی ھم بر این باورند که بی پول نمیتوان به
خدا رسید و لذا اصل اول دین آنھا اینست : آنرا که معاش نیست معاد نیست !؟ در واقع امروزه ھمه
مارکسیست و ماتریالیست شده اند که کرسی خدا و اساس عرش او را ھم علم اقتصاد می دانند.
و براستی که چه نیکو گفت امام خمینی که « اقتصاد مال خر است »ھر چند که این سخن ایشان ھرگز
پخش و تکرار نشد. واقعیت اینست که حتی خر و گاو ھم براساس اقتصاد زندگی نمی کنند و اینست که
ھیچ گاو و خری از گرسنگی نمی میرد و دچار سوء تغذیه و زخم معده نمی شود مگر آنھائی که در اسارت
بشرند که بیچاره ھا از جنون بشری دچار جنون گاوی و خری شده اند که در حقیقت جنون بشری است
که به آنان سرایت کرده است . اقتصاد مذھب خر ھم نیست مذھب شیطان است که فقط به بشر تعلیم
داده شده است . بشر اقتصاد پرست مصداق این کلام خداست که : از حیوانات ھم پست ترند. و بلکه از
نباتات و حتی جمادات: آنانکه قلوبشان از سنگ ھم سخت تر است – قرآن- یعنی از جنس فولاد و بتون
است.
از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم ص 14

برچسب‌ها: مکاتب اقتصادی,معاش و معاد,سوء تغذیه,پول و اقتصاد,
نوشته شده در تاريخ جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶ توسط رضا احدی | نظر(0)

شیطان و احساس بدبختی:
اگر احساس بدبختی و بن بست ابدی، احساس واحدی در همه
نفوس بشر در این دوران است که همچون طلسمی همه ارواح
بشری را مسخ نموده است این درد بی درمان و طلسم جان و
مسخ روح انسان علاجی جز شیطان شناسی ندارد. " ای فرزندان
آدم، مبادا شیطان شما را بفریبد همانطور که پدر و مادر شما را
فریب داد و از بهشت بیرون کرد. او و لشکریانش شما را میبینند
و شما آنها را نمی بینید. ما شیاطین را اولیای کسانی قرار داده ایم
که ایمان نمی آورند" اعراف 27-
از کتاب " شیطان شناسی " استاد علی اکبر خانجانی ص 5


برچسب‌ها: شیطان شناسی,بن بست در زندگی,مسخ,طلسم,,
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹ توسط رضا احدی | نظر(0)

راز مگوی عشق:
3- انسان به میزان ترس از رسوائی به فضائلی چون مهربانی و گذشت و تواضع
روی می آورد و به زودی باورش هم می شود که براستی انسانی صاحب فضل و
رحمت و محبت و عفو و کرامت است. یعنی بزدلی و التماسش به ناگاه دعوی
برتری می کند و توقع دارد که مورد حرمت و ستایش قرار گیرد ولی ناکام می شود و
در این جنون به عداوت می رسد و از آنهائی که مورد رحمت خود قرار داده انتقام
می ستاند یعنی از کسانی که او را مورد رحمت قرار داده بودند تا رسوا نشود
انتقام می گیرد. این کل جریان اخلاق گرائی عامه بشر است.
7- انسان به چیزی تظاهر می کند که نیست: اخلاقی بودن، مردم دوست بودن،
مهربان بودن، و ... و نهایتاً "بودن". همه این ها تلاش برای بودنمائی است.
20 - دعوی کنندگان عشق غیرقابل اعتمادترین انسان ها هستند زیرا
بی وجودترین و کافرترین ترین انسان ها هستند. اینان همواره می خواهند
مسئولیت اعمال خود را به گردن دیگران بیندازند به گردن معشوق ها.
به حساب دیگران دست به هر کاری می زنند. آیا پلیدی جز این هست؟
آیا خیانتی بدتر از این ممکن است؟ آن هم با افتخار و طلبکاری و منت بر
معشوق بیچاره. با احساس و ادعای ایثار دست به هر خیانتی زدن، این است عشق!
از کتاب " عشق شناسی - راز مگوی عشق " استاد علی اکبر خانجانی


برچسب‌ها: راز عشق,ترس از رسوائی,انتقام,خیانت به معشوق,
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.