بنیاد نشر آثار استاد

 

http://khanjany.net/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 دانلود مجموعه آثار : 


دانلود کتاب های توصیه شده

 

 دانلود مجموعه دائرة المعارف ها (6 جلد

 

دانلود مجموعه کتابها ( 170 جلد)                            لینک 1

 

   دانلود مجموعه کتابها ( 170 جلد)                         لینک 2


دانلود همه سخنرانی ها در یک فایل

 

 

 توجه!

 شدیداًتوصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید. مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود. بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده و قلباً تصدیق و باور می شوند مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبرهای زمانه رها می گردد. هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید!

علی اکبر خانجانی


ادامه مطلب ...