منظورم این نبود!
96- اگر بخش عمده ای از بدبختی های ما حاصل سخنانی است که بر زبان می رانیم بدان دلیل است که این کلمات حاصل مواد و عناصری بیگانه در دل و ذهن ما هستند. وارداتی بیگانه و نامحرم و نامفهوم و هضم و جذب نشده که مولد سخن هائی بیگانه و نامفهوم است و لذا جز سوء تفاهم و دروغ و تهمت تولید نمی شود. و آنچه که می گوئیم ربطی به خود ما ندارد و بیانگر نیازها و امیال خود ما نیستند.

97- "منظورم این نبود" : این یکی از مسائل دائمی همه آدمها در روابط با دیگران است زیرا هیچکس نمی تواند منظور خودش را به دیگران برساند و با دیگران رابطه برقرار کند. و این امر خود عامل بیگانه شدن از دیگران و کل جهان بیرون است. یعنی این عوامل و عناصر بیگانه ای که وجودمان را تسخیر کرده اند هم باعث از خودبیگانگی ما نسبت به خودمان هستند و هم باعث بیگانگی ما با جهان بیرون. و لذا از خود مانده و از دیگران رانده ایم. و این عرصه هلاکت و نابودی است. این همان برزخ و برهوت است.

از کتاب عرفان چشم و گوش و زبان ص 55

 

 

 

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95