حجت های حق در میان مردم

1- عارفان بالله و رهروان معرفت حق، حجت های الهی در میان مردمند به این معنا که: ایمان و توکل و صبر ممکن است، تقوا و عفت و عزت نفس ممکن است، عقلانیت و حکمت در زندگی عملی ممکن است و دین خدا ممکن است و خدا حق است و مومنانش را کفایت می کند.


2- این انسانها که در هر جماعتی چون شمعی در تاریکی هستند همه اراذل و کفار و اشقیاء و ظالمان را به سوی خود می کشند و آنان را با بصیرت و ادله آشکار به سوی خدا دعوت می کنند و حجت را بر آنان تمام می نمایند.


3-« من مأمور شده ام که به بصیرت به سوی خدا دعوت کنم خودم و هر کسی را که مرا پیروی کند». این کلام خدا در تصدیق عارفان اهل بصیرت است.


4- بصیرت یعنی دیدن حقیقت هر چیزی در خویشتن و نمایاندن آن به دیگران در باطنشان. و این از ویژگی اهل معرفت نفس است. « در شماست چرا نمی نگرید» این آیه امر به بصیرت است.


5- اهل بصیرت صاحبان روحی خاص هستند از جانب خدا و یا از یکی از عارفانی که صاحب این روح نزولی هستند.


6- « خداوند روحی از جانب خود را به هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند تا مردم را به خود آورند و بر حذر دارند». قرآن- این بندگان اهل بصیرت هستند زیرا قلوبشان زنده به روح خداست و لذا بینائی قلبی دارند و می توانند حجت های الهی را به قلوب مردم برسانند.


7- هیچ فرد، گروه، یا جامعه ای به رحمت یا غضب الهی دچار نمی شود الا اینکه قبلاً بواسطه یکی از بندگان صاحب روح و بصیرت به خود آمده و بیدار شده که تصدیق یا تکذیب کرده باشند.


از کتاب اخلاق عرفانی فصل هشتم

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

====================

 

126-کتاب صوتی (1) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (2) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (3) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (4) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (5) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (6) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (8) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (9) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

 

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95