پدیده شناسی کفر

12- ایمان به آخرت بعنوان یک مصلحت عام بشری عین حقیقت است و این بدان معناست که بهتر است که حیات اخروی باشد، خدا باشد و معاد باشد و انسان با مرگش نابود نشود. حتی اگر پس از مرگ به دوزخ رود زیرا بهر حال عذاب کشیدن بهتر از نابودن است هر چند که عذاب دوزخ هم پایانی دارد و رحمت خدا عاقبت بر عدل او فائق می آید. این منطق مصلحتی دین و ایمان است.


13- و لذا شاهدیم که امروزه پدیده ای به نام دین درمانی در جهان در حال توسعه است که بهترین درمان امراض عصبی و روانی و گاه جسمانی است.


14- اینست که حتی کافرترین آدمها هم در خلوت تنهائی خود سعی می کنند حداقل باور اخروی را حفظ کنند تا بتوانند ادامه دهند و در سختی ها بخود تسکین دهند.


15- بهر حال اثبات علمی-تجربی حیات اخروی و عالم غیب امروزه امری ساده است. وجود عالم خواب و رویا بهترین دلیل کافی بر این امر است که انسان بدون بدن هم زندگی دارد.


از کتاب پدیده شناسی عرفانی ص 172

89- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89- کتاب پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

 

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95