در وادی جذبه (باده عرفانی) 

بسم الله المخدّر

1- وادی جذبه یا مستی عرفانی را نخستین وادی از سیر و سلوک عرفانی در وجود یک مرید در رابطه با پیر دانسته اند. و این نخستین باده شراب روحانی است که مرید از دست پیر مینوشد و دچار جاذبه ای روحی نسبت به پیر شده و گوئی که عاشق شده و احساس مستی و خلسه ای بکر دارد بی واسطه خمر و افیون.


2- حضرت صفی علیشاه در همین باب خطاب به مرید می فرماید: سر بنه آنجا که باده خورده ای. این بدان معناست که در این مستی روحانی مرید باید در اطاعت بی چون و چرای پیر قرار گیرد تا تربیت شود و معرفت یابد. بسیاری در همین نخستین مرحله از ارادت عرفانی یاغی می شوند و کوس انالحق می زنند و ساقط می شوند و این مستی را از دست می دهند و دچار خماری گشته و برای تمدید و احیای این مستی روی به خمر و افیون و بنگ و امثالهم می نمایند. و اینست راز اعتیاد در اکثر پیروان فرقه های درویشی....


3- و اما جذبه و مستی حقیقی عرفانی جز در رابطه با یک پیر صدیق ممکن نیست و این مستی برای مرید مسئولیت خطیری بهمراه می آورد که اطاعت بی چون و چراست وگرنه گمراهی و عذاب و چه بسا ابتلای به اعتیاد حتمی است. 


از کتاب سرالاسرار

66- کتاب صوتی (1) سرالاسرار - ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)

66- کتاب صوتی (2) سرالاسرار - ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)

66- کتاب صوتی (3) سرالاسرار - ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)

66- کتاب صوتی (4) سرالاسرار - ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)

66- کتاب صوتی (5) سرالاسرار - ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)

66- کتاب صوتی (6) سرالاسرار - ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)

66- کتاب سرالاسرار - ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95