مشکلات حکومت های دینی در آخرالزمان

361- بنابر این حکومت های دینی در آخرالزمان بیش از اندازه دچار بحران و بدنامی و ملامت کشی هستند که اگر رهبرانش فاقد معرفت و عرفان آخرالزمانی باشند از اداره و مهار امور درمانده شده و فروپاشی حکومت اجتناب ناپذیر می گردد.


362- بنابر این حکومت های دینی در این دوران باید بدانند که چه بار مضاعفی را حمل می کنند و بایستی همچون قابله ای عمل کنند که تاریخ را از بطن جامعه برون افکنی می سازد. و این وضع حمل و قابلگی و زایمان برای جوامعی که از قدمت مدنی و معنوی و دینی بیشتری برخوردارند بمراتب شاقه تر و انفجاری تر است و اگر حاکمان براستی حکیمانی قابل نباشند در این وضع حمل از میان می روند و جامعه نیز فرو می پاشد.


از کتاب حکمت حکومت تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 35


145کتاب صوتی (1) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 

 

145کتاب صوتی (2) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 

 

145کتاب صوتی (3) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 

 

145کتاب صوتی (4) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 

 

145کتاب صوتی (5) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 

 

145کتاب صوتی (6) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 

 

145کتاب صوتی (7) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 

 

 

145کتاب صوتی (8) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 

 

 

 

145کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@


 نشانی آپارات : aparat/bihamta95