ای طالبان معرفت نفس
و ای دلدادگان به کلام حق
آگاه شوید و آگاه نمایید :

امروزه ملت و دولت ایران بایستی شبانه روز آیةالکرسی را تفسیر و تأویل کنند اگر براستی می‌خواهند که این کشور را از سراشیبی سقوط در انواع تباهی برهانند 
یعنی این معنا را: 
«هیچ اجباری در دین نیست و این مرز بین رشد و تباهی است و...!» 
و بیهوده نیست که رسول اکرم(ص) این آیه را قلب قرآن خوانده است یعنی رهایی از نماز و روزه اجباری، حجاب اجباری، اعتقادات اجباری، شعارهای اجباری و سیاست های اجباری که همه به اسم اسلام و مذهب شیعه تقدیس شده است و لذا کشور را که در بحران‌ها و مفاسدی غرق کرده که در تاریخ ایران و جهان بی سابقه است و می رود که عنقریب تمامیت انقلاب و دین و دنیای مردم را نابود سازد. 
پس بیاییم بر قلب این بحران‌ها راه یابیم تا راه حلی قلبی پیدا کنیم.

قسمتی از کتاب پدیده شناسی قرآنی
استاد علی اکبر خانجانی

t.me/eshghvaerfan2